Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Civilna zaščita

 

Kontakti: 

Dežurna telefonska št.:
051/647-007 Rajko Lasič
041/377-636 Uroš Kobal

Ime in priimekNaslovGSMElektronska poštaFunkcija
Rajko LASIČ Trg 5,
5292 Renče
041/653-338
051/647-007
gradbenistvo.lasic@gmail.com  Poveljnik CZ
Uroš KOBAL Oševljek 3C,
5292 Renče

041/377-636

uros.kobal@gmail.com  Namestnik poveljnika CZ
Svetovalec za prvo pomoč
Drago SKOMINA

Oševljek 14A,
5292 Renče

031/728-563

drago.skomina@gmail.com 

Svetovalec ob poplavah
in plazovih

Valentin BELTRAM Vogrsko 31A,
5293 V. Draga
031/393-786 kristina.jaarc@siol.net 

Svetovalec za porušene
objekte in infrastrukturo

Primož HUMAR Merljaki 6A,
5292 Renče
041/870-958 primoz.humar@gmail.com  Svetovalec za medicinsko pomoč
Dean GREGORIČ

VolčjaDraga52A,
5293 V. Draga

040/514-132 deang1979@hotmail.com Svetovalec za zveze
Janja LIPUŠČEK Žigoni 27,
5292 Renče
031/379-828 janja.lipuscek@siol.net  Svetovalec za radiobiološko
in kemijsko zaščito
Bogdan SOŠNJA Bukovica 53,
5293 V. Draga
041/352-653 sosnja.pregelj@gmail.com  Svetovalec za požarno
varnost
Mauro MAKOVEC Trg 72,
5292 Renče
041/759-757 mauro.makovec@gmail.com  Poverjenik za CZ območje
KS Renče
Tomaž GREGORIČ Vogrsko 131,
5293 V. Draga
041/705-336 info@smodin.si 

Poverjenik za CZ območje
KS Vogrsko

Alen HLADNIK V. Draga 37B,
5293 V.  Draga
041/571-496 alen.hladnik@gov.si  Poverjenik za CZ območje
KS Bukovica-Volčja Draga
Miha ARČON Žigoni 9,
5292 Renče
041/734-087 miha.arcon@gmail.com  Član štaba

Vodne ujme


Med željo in potrebo

Seveda je preteklo kar že nekaj časa od ustanovitve naše občine in Civilna zaščita vam še ni bila predstavljena. Razlog temu je povsem jasen in razumljiv. Potrebno jo je bilo formirati, vsaj zasilno opremiti, urediti načrte ki jih zahteva zakonodaja, se usposobiti na osnovnih področjih delovanja, izvajati že konkretne naloge iz operative in opraviti še veliko drugega.
Namen, organizacija in delovanje Civilne zaščite (v nadaljevanju CZ), je normativno zelo dobro urejen, je pa tudi pot, ki vodi do nivoja funkcionalnosti te, tlakovana s številnimi preprekami. Navsezadnje je nivo organiziranja in delovanja CZ, v veliki meri odvisen od posluha župana in vodstva občine (svetnikov), kajti če ti namenijo varnosti občanov veliko pozornost in s tem izrazijo skrb zanje, se vzročno s tem odrazi rezultat tudi v opremljenosti in pripravljenosti CZ. V naši občini je temu tako in veseli smo lahko, da je skrb za občane na prvem mestu.
Želja vseh nas pa je kljub vsemu ta, da CZ sploh ne bi bilo potrebno uporabljati, po drugi strani, pa čutimo nujo po tej, predvsem ko se znajdemo v situaciji potrebe po pomoči. Že v preteklem letu je morala CZ aktivno delovati pri pomladanskih in nato jesenskih poplavah reke Vipave (člani iz ekip CZ so se takoj in samoiniciativno vključili v spremljanje stanja in se tudi sami javljali v dežurstvo spremljanja situacije). Opravljenih je bilo vsaj 15 ogledov plazov na območju občine, aktivno smo bili vključeni v reševanje posledic požara v Ultrapacu, trikrat smo bili udeleženi v aktivnostih pogina rib v jezeru pri Martexu in v obravnavo vključevali strokovne službe, sestavili smo seznam firm in obrtnikov, ki hranijo ali se ukvarjajo z nevarnimi snovmi v občini in pridobili seznam hidrantnega omrežja ter izvedli še ogromno drugih aktivnosti ter vse to upoštevali pri oceni ogroženosti.


Organizacija CZ v naši občini

Kmalu po ustanovitvi občine, je bil formiran štab CZ, sestavljen iz poveljnika, njegovega namestnika, petih članov in treh poverjenikov (za krajevne skupnosti). Vsebina področja dela članov štaba je izredno pestra in strokovna po profesiji, ki jo člani zastopajo.

Ko se je štab formiral, se je najprej uredila nujna administrativna osnova, v nadaljevanju pa so bile formirane še štiri operativne skupine s po desetimi člani, namenjene za izvajanje intervencij po specialnostih. Gre za skupine: jamarjev, konjenikov, terencev in prve pomoči. Kader za sestavo teh skupin, se je črpal predvsem kot najbolj perspektiven kader iz društev s to dejavnostjo in seveda z omejitvijo na 10 članov po skupini. Namen teh specialnosti pa je usmerjen predvsem v:

  • Jamarji so specializirani za reševanje iz globeli, vodnjakov, udorov in težko dostopnih krajev. Namen njihove uporabe s strani CZ pa je usmerjen predvsem v reševanje izpod ruševin ob primeru potresa in tudi za nudenje prve pomoči na kraju nesreče, če je kraj težko dostopen in je reševanje dolgotrajno. Med njihovimi člani je kar nekaj jamskih reševalcev z državno licenco, konec lanskega leta, pa je eden izmed njih pridobil tudi mednarodno licenco jamskega reševalca;
  • Konjeniki so formirani izključno zaradi potrebe po intervenciji na težko dostopnih terenih, kjer lahko nadomestijo motorizirani del logistike, ko ta odpove. Primerni so za uporabo na blatnih, razgibanih in konfiguracijsko težko dostopnih terenih;
  • Terenci so vozniki džipov, ki na uporabnih komunikacijah za prevoz težjih tovorov, izvajajo ta del logistične oskrbe, transporta in reševanja ter
  • Skupina prve pomoči, katere člani so lansko leto opravili tečaj za bolničarje in se tako usposobili za nudenje zdravstvene oskrbe, predvsem v prvi fazi odpravljanja posledic pri masovnih nesrečah. Taisto skupino smo pogodbeno vezali tudi na RK Nova Gorica, za morebitno uporabo na drugih ogroženih območjih, če sami ne bomo imeli takrat potrebe po njej. Določila pogodbe so bila recipročna, saj nam je RK ekipo opremil z nujno interventno opremo, ki jo mora imeti posameznik v ekipi ter z defibrilatorjem (medicinski pripomoček za oživljanje).

Vseh članov CZ, torej štab, jamarji, konjeniki, terenci in prva pomoč, je 50. Vsi so že skoraj v celoti uniformirani. Tudi med člani posameznih ekip v sestavi CZ, je kot v štabu, izrazito širok spekter raznih poklicev, ki se tako ali drugače prepletajo pri učinkovitosti izvajanja reševanja.
Vse štiri ekipe v sestavu CZ, se bodo v naslednjih štirih številka Občinskega glasila, tudi samostojno predstavile.


Opremljenost CZ

Kot najosnovnejšo potrebo pri vzpostavitvi organiziranosti CZ, je bilo nujno najprej zagotoviti uniformiranost. Ne zaradi nastopaštva, ampak iz jasnega in nujnega razloga, to pa je prepoznavnost ob primerih hudih nesreč. Psihološko jasno je, da ljudje v nesreči, paniki in prizadetosti, poleg bolečine najprej odreagirajo vizualno. Pozorni torej postanejo na vtis in prisotnost uniforme in njene vloge.
Naslednje kar smo zagotovili, je bil nakup in obnova vojaške poljske kuhinje. Na tej smo izvedli popolno kleparsko in ličarsko obnovo ter zagotovili povsem nove rostfrei posode z dvojnim dnom (po vseh standardih). Kuhinja, ki je seveda mobilna, je z eno samo kuho, v stanju zagotoviti do 300 obrokov. V sestavu CZ imamo tudi 3 kuharje, ki kuhinjo ob uporabi vedno spremljajo.
Konec lanskega leta smo nabavili tudi dva mobilna bivalna kontejnerja, namenjena za hrambo interventne opreme CZ in kot prostor za izvajanje sestankov skupin ali društev, ki so podaljšek teh skupin. Kontejnerja sta mobilna predvsem zaradi tega, da se ju ob primerih hujših nesreč, za potrebe štaba ali operativcev, prepelje na konkretno mesto dogajanja. 
Jamarje smo opremili tudi s tehnično primernim aparatom, imenovanim hobotnico, za primere saniranja stanja podhlajenih oseb. Aparat in njegova uporaba, bo predstavljen v članku, ki ga bodo imeli jamarji.
V lanskem letu, smo skupno s CZ Šempeter-Vrtojba, kupili in namestili sistem POZIVNIK. Ta deluje na sistemu skupinskega pozivanja konkretne skupine, preko določene šifre. Tako lahko poveljnik CZ, njegov namestnik ali oseba, ki je za to pooblaščena, s samo enim GSM sporočilom, aktivira posamezno ekipo, ali celotno sestavo CZ, posamezne komisije, odbore, svetnike itd. in jim istočasno posreduje tudi prvo obvestilo. Sistem se preverja preko interventne številke 112 enkrat tedensko, sicer pa tekoče služi namenu ob intervencijah, predvsem gasilcev.
Ekipo terencev smo opremili tudi s 6 vlečnimi jeklenicami – vinči, ki se jih bo uporabljalo za reševanje pri zasutjih, vleko premoženja iz območja poplav, nesreč in drugo. Za primer izpada telefonije, je CZ kot vse ostale interventne službe, nabavila sistem treh prenosnih in dveh stacionarnih radio zvez. Na stavbi občine je že postavljen repetitor, sistem zvez pa bo v delovanje vključen najkasneje v marcu letos.


Opremljanje v tekočem letu

V fazi varovanja premoženja, je v teku postavitev videonadzora na mestu postavitve bivalnih kontejnerjev in okolice ter na Trgu v Renčah. Prvo mesto videonadzora je namenjeno varovanju objektov in opreme CZ, drugo pa preprečevanju vandalizma na Trgu v Renčah in varovanju zunanjega defibrilatorja za javno uporabo, bankomata, banke in pošte. Sistem nadzora bo mrežni in nameščen tako, da bodo možni še dodatni priklopi kamer na taisti sistem, ki bo sneman in hranjen na za to posebej določeni enoti. Kamere bodo tudi na drugih lokacijah po občini, kjer bomo namestili še en defibrilator (na Volčji Dragi ali na Vogrskem), ali na krajih, kjer se bo postavitev kamere smatrala za potrebno.
V fazi nabave je tudi panoramska luč. To je okoli pol metra debela in 5 metrov visoka gumirana napihljiva cev, vezana na že lahko manjši agregat ali na elektriko in svetilne širine do okoli 1000 m2.
Tekom leta bo za potrebe prevoza interventne opreme nabavljena še prikolica, s katero bo upravljala ekipa terencev.
Glede na možnost letošnjih sredstev, bo nabavljena tudi prikolica za prevoz konjev in še štirje manjkajoči vinči za terence.


Odprte postavke za opremo

Ker sredstva ne bodo dovoljevala, bomo morali v leto 2011, prenesti nabavo vsaj enega napihljivega šotora za primer interventnosti. Cena tega se giblje okoli 10.000 EUR, je pa izjemno funkcionalen in enostaven za postavitev ter praktično obvezna oprema interventnih subjektov. Za tabor VINIŠČE 2010 nam bo dva takšna šotora posodil Rdeči Križ Nova Gorica.
V perspektivi je bila načrtovana tudi nabava čolna za primere reševanja iz Vipave, bodisi klasičnega reševanja, ali pa reševanja ob ujmah. Spomniti se moramo samo reševanja v pomladnem času, ko nam je narasla Vipava kmalu odnesla občana, ki se je uspel zadržati na vejevju in vztrajati toliko časa, da so gasilci le uspeli najti in uporabiti čoln, pri čemer pa so bili zaradi nekvalitetnega plovila tudi sami ogroženi.
No, glede čolna, smo preverili ogromno možnih opcij ustreznosti plovila ter ugotovili, da za naše specifično poplavno območje, ne pride v poštev običajna oblika čolna. Poplavnost je namreč minimalna. Ob razlitju ta niha od 10 cm do pol metra oziroma globine struge. Čoln z gredljem oziroma krmilnim motorjem pri tem ne pride v poštev, saj je že sam motor globlji kot je globina vode.
Tako smo pri iskanju prišli do ponudbe čolna z blazino – howercraft, ki je namenjen neutrjenim terenom, močvirjem itd., poganja pa ga zračni propeler. Čoln med vožnjo lebdi nad gladino, ali pa tudi nad celino, njegova cena pa se giblje med 35 in 60.000 EUR. Ker sami ne moremo zagotoviti takšnih sredstev, bomo skušali vsaj do večine teh priti preko evropskega razpisa, če bo to možno.


Program aktivnosti za tekoče leto

V letošnjem letu bo najobsežnejša akcija: tabor preživetja v naravi VINIŠČE 2010. Na tem taboru bo udeleženih okoli 70 učencev OŠ Renče in okoli 30 učencev okoliških OŠ, vključno z OŠ iz pobratenega Staranzana. Namen tabora bo prikaz preživetja v naravi in življenja z naravo ter odklop učencev od računalniških ekranov. Posredni namen bo tudi prenos takšnega načina dela na sosednje in širše šolske subjekte, saj je naš projekt pilotski in izključno financiran s sredstvi CZ, brez udeležbe šole ali staršev. OŠ bo zagotovila tudi 8 do 12 učiteljev, ki bodo prisotni na tem 3 dnevnem taboru, ki se bo dogajal od 14 – 16 maja. V programu bodo sodelovale vse skupine CZ in predavatelji s področja preživetja (nabiranje in uživanje hrane iz narave, učitelji SV iz Bohinjske Bele, gozdar, ribiči, lovci, strokovnjaki iz področja varstva narave in voda itd.). Program bo temeljil na postavitvi tabora, urejanju tega, spoznavanju rastlin, improvizaciji, iskanju vode, prižiganju ognja brez vžigalic, orientaciji na terenu, prvi pomoči, rekreaciji in drugem. Izvajanje programa bo tudi medijsko promovirano.

Aprila bo CZ intenzivno sodelovala tudi v vseslovenski akciji »očistimo Slovenijo«.

V tekočem mesecu bomo najverjetneje kandidirali za evropska sredstva, izključno namenjena področju CZ. Ker so ta namenska, bomo skušali kandidaturo usmeriti v informacijsko mrežo spremljanja poplavnosti reke Vipave. Na celotni trasi Vipave, je namreč le v Dolenjah pri Ajdovščini zadovoljiv moderen sistem spremljanja nihanja vode in s tem v zvezi tudi opozarjanja in interveniranja. Drugi identični sistem, se bo najverjetneje letos postavil v Mirnu, za našo občino pa bi bilo najustrezneje takšen sistem postaviti v Dornberku. Vse tri sisteme bi morali nato informacijsko povezati preko spleta in na ta način spremljati stanje naraslosti voda ter pripravljenosti in intervencije. V primeru postavitve sistema v Dornberku, bi bili na Okroglici, v Bukovici in v Renčah, vsaj uro pred prilivom večje mase vode, o tem - 5 - obveščeni, kar lahko veliko prispeva pri reševanju premoženja. Ta sistem bi prav tako vezali na mrežo videonadzora in ga tudi sami kontrolirali. V bistvu, bi lahko vsak občan, preko spleta lahko spremljal stanje vode in poplavnosti ter se primerno temu tudi odzval.
V jesenskem času bomo izvedli generalno predstavitev opremljenosti, organizacije in usposobljenosti CZ ter prikazali veščine po ekipah in koordinacijo v sodelovanju s še drugimi subjekti po vprašanju zaščite in reševanja.


Vizija delovanja CZ

CZ je nuja, ki mora biti organizirana v okviru subjekta občine. Lahko jo jemljemo kot ne bodi si ga treba, ali pa kot subjekt stand bay variante – čaka, da se kaj zgodi. Za primer realnosti ocene, si lahko vzamemo ujmo v Železnikih in odziv takratne CZ v tej občini, ki ni nič kaj vzorno odreagirala. Ravno takšna pavšalnost, je pri vodenju pogojevala nekoliko drugačno usmeritev, ne glede na jasna zakonska določila delovanja te. Odločili smo se namreč, da bomo delovali po vprašanju intenzivnega motiviranja članov CZ, zagotavljanju materialnih sredstev ekipam in na plačilih nujnih stroškov članom CZ, ki bodo ob svoji volonterski aktivnosti, materialno tako ali drugače oškodovani.
Takšen način odnosa v CZ že poteka in rojeva rezultate. Člani CZ so se ob srečevanju ekip in ob aktivnostih, ki so jih izvajali, že v veliki meri spoznali, med njimi pa nastaja tudi odnos kolegialnosti in vzajemnosti. Nadaljevanje tega bo tudi ureditev okolice bivalnih kontejnerjev, ki bo služila za druženje in razvoj tovarištva.
Delo CZ je usmerjeno tudi v odnos do občanov – davkoplačevalcev in to ravno iz naslova solidne opremljenosti CZ, organizacije te in pričakovanja občanov na odzivnost CZ, glede na njihov vložek vanjo. V tej smeri se je CZ organizirala na način, kot izhaja iz programa aktivnosti za tekoče leto, torej na način vzajemnega delovanja do občanov, vzgoje otrok in doprinosa h kvalitetnejšemu življenju v prijazni občini. CZ tudi že izvaja in bo nadaljevala s čiščenjem in urejanjem zaraslih pohodnih poti in pešpoti ter tudi tako omogočala občanom večji prostor za zdravo gibanje in rekreacijo.

Milivoj PERKON