Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Kmetijska dejavnost

Zgodbe iz doline - brošura ponudnikov 2012

***   ***   ***   ***  ***   ***   ***

RAZPISI - RAZDELJENA SREDSTVA 

2014

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

 

ODLOČBE

Odločba o preprečevanju in zatiranju bolezni modrikastega jezika (BT) - 26. 8. 2016


Odločba o spremembi odločbe o določitvi mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom
Odločba o spremembi odločbe o določitvi mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom 
Odločba o spremembi odločbe o določitvi razmejenih območij zlate trsne rumenice
Odločba o določitvi razmejenega območja kostanjeve šiškarice

 

 POPIS ŠKODE PO SUŠI 2013

Sklep
Obrazec za prijavo škode po suši

 

AMBROZIJA

Obvestilo o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije
Obvestilo o obveznem zatiranju ambrozije
Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije
Zloženka ambrozija
Obvestilo o obveznem zatiranju Ambrosia
Ambrosia zloženka

 

RAZNO

Hrušev ožig - odločba

Zlata trsna rumenica 

Obvestilo glede potrdila o lastni kmetijski proizvodnji
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev - obrazec

 


Kmetijska dejavnost, poleg funkcije pridelovanja hrane, pomembno vpliva na izgled kulturne krajine in naravnega okolja, kar vpliva posledično na kakovost bivalnega okolja in preživljanje prostega časa.

Območje občine je primerno za širok izbor kultur, ki uspevajo v zmernem pasu. V občini imamo 120 družinskih kmetij, ki uporabljajo 327,51 ha kmetijskih zemljišč.

V strukturi kmetijskih zemljišč prevladujejo njive in vrtovi (47%), sledijo vinogradi (22%), travniki in pašniki (20%), intenzivni sadovnjaki (10%) in kmečki sadovnjaki (1%) površin uporabe.

Posamezna družinska kmetija obdeluje v povprečju 2,73 ha kmetijskih zemljišč, kar je manj od povprečne velikosti v Goriški regiji, ki znaša 4,4 ha in manj od slovenskega povprečja, ki znaša 4,8 ha. Povprečna velikost kmetij v EU je 17 ha. V EU je trend povečevanja števila tistih kmetij, ki imajo velikost nad 50 ha, medtem, ko upadajo tiste, ki so v razponu med 10-20 ha.

Kar 89 % družinskih kmetij uporablja kmetijska zemljišča v velikostnem razredu do 5 ha, 7,5% kmetij ima v uporabi  kmetijska zemljišča v velikostnem razredu od 5 do 10 ha in le 3,5 % vseh družinskih kmetij uporablja kmetijska zemljišča večja od 10 ha.