Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Občinski svet in svetniki - 2006-2010

Mandat 2010 - 2014
Mandat 2014 - 2018


Svetniki

Občinski svet občine Renče-Vogrsko sestavljajo naslednji svetniki:

Ime in PriimekUlica Kraj Stranka
Radovan Rusjan     SKUPAJ 
Nevo Pregelj     SKUPAJ 
Gregor Kobal     NSi
SamoTurel     LDS
Katjuša Žigon     SD
Nikita Fajt     SD
Marjan Murovec       LISTA ZA NAŠO OBČINO
Tomaž Gregorič     SKUPAJ 
Vanda Ožbot     LISTA ZA NAŠO OBČINO
Jožef Hvalica     LDS
Valter Mlečnik     SLS
Vinko Jarc     SDS
Nataša Podgornik     LISTA ZA VOGRSKO
Silvester Vončina      DESUS
Marjan Rutar      SD

Občinski svet 2006 - 2010

Delovna telesa občinskega sveta

ZAPISNIKI

SEJE

19. seja: - 14. 4. 2009

  • vabilo
  • 2. točka: Poročilo VIRS - poročevalec g. Uroš Saksida, direktor
  • 4. točka: Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 10. 03. 2009
  • 7.1 točka: Sprememba in dopolnitve statuta Krajevne skupnosti Bukovica - Volčja Draga
  • 7.2 točka: Sprememba in dopolnitve statuta Krajevne skupnosti Renče
  • 7.3 točka: Sprememba in dopolnitve statuta Krajevne skupnosti Vogrsko
  • 8. točka: Odlok o organizaciji občinske uprave - skrajšani postopek
  • 9. točka: Sklep o potrditvi Strategije primarnega zdravstvenega varstva 2009-2013
  • 10. točka: Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče 

20. seja: - 26. 5. 2009

21. seja: - 16.6.2009

22. seja: - 15.10.2009

23. seja: - 19.11.2009

24. seja: - 17.12.2009


25. seja: - 11.01.2010

26. seja: - 28.01.2010

27 . seja: - 04.03.2010

28. seja: - 15.04.2010

29. seja: - 17.6.2010

3. izredna seja