Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenim, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov

dne 21.09.2017

Kraj: Bukovica

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šetletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotalvjanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen se organizira brezplačna delavnicaza delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostimi na tem področju.

Delavnica se izvaja v okviru projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt je prvenstveno namenjen delodajalcem. Posebej si želimo z njim doseči tudi manjše delodajalce, za katere so navedene tematike zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov poseben izziv. Prepričani smo, da boste na predavanju prejeli veliko koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k razumevanju zahtev glede varnosti in zdravja pri delu. 

Vabilo.pdf