Lakeness Aloha Party

dne 01.06.2018

Kraj: Lakeness, Volčja Draga

Organizator: Društvo mladi Renče-Vogrsko

Poletje je tu, z njim pa pride tudi Lakeness ⛱️.