ŽUPNIJSKA KARITAS VOGRSKO

Vogrsko 103, 5293 Volčja Draga 
Telefon: 05 333 25 35;  041 588 964
Email: