NOGOMETNO DRUŠTVO RENČE

Trg 25, 5292 Renče

Telefon: 041 418 730 (za vpise v nogometno šolo)

Email: ndrence2000@gmail.com

Spletna stran: www.ndrence.weebly.com