DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOGRSKO

Vogrsko 178, 5293 Volčja Draga               

Telefon: 031 508 886

Email: bizijak.neva@siol.net