OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB, NOVA GORICA - KRAJEVNA ORGANIZACIJA BUKOVICA - VOLČJA DRAGA

Bukovica 57, 5293 Voljčja Draga

Telefon: 041 789 040

Email: