GZS SEVERNO PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, NOVA GORICA

Sedejeva 2 a, 5000 Nova Gorica

Telefon.: (05) 33 060 30

Faks: (05) 33 060 31

Elektronski naslov: oz.sev-primorska@gzs.si

 Spletna stran: www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsko