OBČINSKE CESTE

Vzdrževalna dela in investicije na občinskih cestah:

Oddelek za okolje in prostor Občine Renče-Vogrsko
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: (05) 338 45 02

Dežurna služba:
Kolektor CPG d.d, informacije o nujnih neodložljivih delih izven delovnega časa (npr. odstranitev ovir na cesti) se zbirajo na centru za obveščanje št. 112