WALDORFSKI VRTEC KRESNICA

Bukovica 65, 5293 Volčja Draga

Telefon: + 386 (0)51 323 596

Email: w.vrtec.go@gmail.com

Spletna stran: http://www.waldorf-primorska.si/