zdravstvo in sociala

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVNO NOVA GORICA

Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

Telefon: +386 (0)5 33 83 200

Fax: +386 (0)5 33 83 224

Email:   info@zd-go.si

Spletna stran: https://www.zd-go.si/

več

ZDRAVSTVENI DOM, ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA

Ul. Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Telefon: +386 (0)5 393 87 00

Fax: +386 (0)5 393 87 10

Email: info@zdzv-ng.si

Spletna stran: https://www.zdzv-ng.si/

več

GORIŠKA LEKARNA

Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Telefon.: 05 330 34 50

Fax: 05 330 34 49

E-mail: tajnistvo@goriskalekarna.si
kosicek.ester@goriskalekarna.si

Spletna stran: http://www.goriskalekarna.si

več

GORIŠKA LEKARNA – LEKARNIŠKA PODRUŽNICA RENČE

Trg 20, 5292 Renče

Telefon: 05 330 34 60

Fax: 05 330 34 59

Email: podruznica.rence@goriskalekarna.si

več

CENTER ZA POMOČ NA DOMU

DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA:

Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica

CENTER ZA POMOČ NA DOMU:

Trg Jožeta Srebrniča 6, 5250 Solkan

 Telefon: 05 335 33 00

 Email: cpd.ng@dung.si

 Spletna stran: www.dung.si

več

MEDIC HOTEL

Arčoni 8a,5292 Renče

Telefon: (05) 331 07 20, (05) 331 07 30

Email: info@medichotel.com

Spletna stran: www.medichotel.com

več

OBČINA PO MERI INVALIDOV

Informacijska pisarna:
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Telefon: +386 (0)5 33 84 509
Email: 
Urnik: 4. sreda v mesecu, 13:30 - 16:30

več

HIŠA SV. JUSTA NA VOGRSKEM

Vogrsko 10, 5293 Volčja Draga

Telefon: 05 335 06 06

Email: tea.leban@vdcng.si

Spletna stran: http://www.vdcng.si/

več

ZAPOSLITVENI CENTER ZAVOD ŠTEFANOV CENTER

Vogrsko 103, 5293 Volčja Draga

Telefon: 05 335 06 81

Email: stefanov.zc@svetijust.si

več