Varstvo otrok, katerih starši ne morejo izostati iz službe

datum: 13.03.2020

kategorija: Koronavirus

Od ponedeljka, 16. marca 2020, bodo vsi vrtci in šole zaprti. Za otroke staršev, ki zaradi oblike dela ne morejo ostati doma, bo organizirano varstvo. Varstvo bo namenjeno vsem vrtčevskim otrokom in otrokom od 1. do 5. razreda ne glede na šolo, ki jo obiskujemo. Tako varstvo se bo izvajalo zgolj na Podružnični osnovni šoli Bukovica - tako za otroke, ki obiskujejo renško šolo s podružnico, kot tiste, ki obiskujejo vogrinsko in waldorfsko. Varstvo bo orgnizirano med 6.30 in 16. uro.

Varstvo je namenjeno otrokom staršev, ki opravljajo delo kot zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš). Do 19. 3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19. 3. 2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.

Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem šole.

Za nujno varstvo učencev ne veljajo Zakon o osnovni šoli in ostali predpisi, ki urejajo dejavnost osnovnošolskega izobraževanja, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost učencev, varstvo pa lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj šole.

Če pride do takšne situacije pri starših, ki imajo otroka vključenega v šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, o tem obvestite pristojnega poveljnika Civilne zaščite in ministrstvo.

Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo, je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni.

Več v okrožnicah:

9672_Varstvo otrok koronavirus

Okrožnica ministrstva