Odpadki v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19

datum: 18.03.2020

kategorija: Koronavirus

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke