Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

datum: 24.03.2020

kategorija: Koronavirus

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ministrica za pravosodje izdaja

O D R E D B O  o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) 

1. člen  S to odredbo se v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni določijo naslednje uradne ure notarskih pisarn:
– ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure in
– sreda od 13. do 17. ure. 

KONČNA DOLOČBA  2. člen  Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-90/2020

Ljubljana, dne 23. marca 2020

EVA 2020-2030-0016

                                                                     Mag. Lilijana Kozlovič ministrica za pravosodje