Vzorec izjave za izjeme ob prehajanju občinskih meja

datum: 29.10.2020

kategorija: Koronavirus

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:

  • ime in priimek, 
  • naslov bivališča,
  • naslov oziroma kraj cilja potovanja, 
  • navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, 
  • navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim,
  • navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, 
  • navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
  • navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Vzorec, ki vam je lahko pri tem v pomoč: Vzorec_Izjava-za-dokazovanje-upravicenosti-gibanja-izven-obcine-prebivalisca.pdf