Ugotovitvena odločba za nepremičnino parc. št. 2251/24 in 2251/25 k.o. 2322 Renče

datum: 09.06.2021

kategorija: Razpisi

UgotOdloč2251.pdf