Javni razpis za oddajo nepremičnine - poslovnih prostorv v Občini Renče-Vogrsko v najem z javnim zbiranjem ponudb

datum: 02.08.2021

kategorija: Razpisi

Javni razpis za oddajo nepremičnine - poslovnih prostorov v Občini Renče-Vogrsko v najem z javnim zbiranjem ponudb.pdf