SKUPNI JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA V OKVIRU POGREBNE DEJAVNOSTI ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVA GORICA, OBČINE BRDA, OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA IN OBČINE RENČE – VOGRSKO

datum: 10.11.2021

kategorija: Razpisi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA_podelitev koncesije_24-urna dezurna služba.docx

Razpisna dokumentacija_podelitev koncesije_24-urna dezurna služba_podpisana.pdf

Narocnik_ESPD.xml