19. seja občinskega sveta

datum: 14.04.2009

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

vabilo

2. točka: Poročilo VIRS - poročevalec g. Uroš Saksida, direktor

4. točka: Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 10. 03. 2009

7.1 točka: Sprememba in dopolnitve statuta Krajevne skupnosti Bukovica - Volčja Draga

7.2 točka: Sprememba in dopolnitve statuta Krajevne skupnosti Renče

7.3 točka: Sprememba in dopolnitve statuta Krajevne skupnosti Vogrsko

8. točka: Odlok o organizaciji občinske uprave - skrajšani postopek

9. točka: Sklep o potrditvi Strategije primarnega zdravstvenega varstva 2009-2013

10. točka: Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče