12. dopisna seja občinskega sveta

datum: 03.05.2017

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Načert ravnanja z nepremičnim premoženjem 2017