13. seja občinskega sveta

datum: 27.09.2016

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo
2. točka DR - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava - 2. obravnava
3. točka DR - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - 2. obravnava
4. točka DR - Poročilo Policijske uprave Nova Gorica za leto 2015
5. točka DR - Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2015
6. točka DR - Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015
7. točka DR - Letno poročilo Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica za leto 2015
8. točka DR - Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko - 1. obravnava
9. točka DR - Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko - 1. obravnava
10. točka DR - Zapisnik 12. redne seje z dne 14.6.2016
11. točka DR - Zapisnik 8. dopisne seje
12. točka DR - Zapisnik 9. dopisne seje
15. točka DR - Sklep o soglasju k imenovanju direktorja JSMGG
16. točka DR - Sklep o financiranju stroškov podaljšanega popoldanskega varstva v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
17. točka DR - Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom
17.1. - Polletno poročilo 2016
17.2. - Splošni del proračuna do 30.6.2016
17.3. - Prihodki 30.6.2016
17.4. - Odhodki 30.6.2016