8. dopisna seja občinskega sveta

datum: 04.07.2016

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Predlog sklepa o sofinanciranju stroškov nadstandardnih zaposlitev v POŠ Vogrsko
Glasovnica