5. dopisna seja občinskega sveta

datum: 11.12.2015

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Glasovnica
Sklep za sodnike porotnike
Dodaten poziv okrožnega sodišča
Predlog sodnika porotnika