5. redna seja občinskega sveta - 11.6.2019

datum: 03.06.2019

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo 5.redna seja 11.6.2019.docx 
2. TOČKA DR - Sklep_JSMGG.pdf 
2.1. TOČKA DR -Letno poročilo JSMGG 2018.pdf 
2.2. TOČKA DR. -Poročilo neodvisnega revizorja 2018 JSMGG.pdf 
2.3. TOČKA DR. -Poslovni in finančni načrt JSMGG 2019.pdf 
2.4. TOČKA DR.-Sklep in poročilo NS JSMGG.pdf 
3. TOČKA DR - Sklep_poraba presežka GENG.pdf 
4. TOČKA DR.-Poročilo o delu policija 2018.pdf 
5.TOČKA DR. - Poročilo o delu MOU za 2018.pdf 
6.TOČKA DR - Ocena izvajanja OPV 2018.pdf 
9. TOČKA DR.- Poslovno poročilo 2018 OŠ Renče.pdf 
9.1. TOČKA DR. - Pregled poslovanja 2018 OŠ Renče.pdf 
 9.2. TOČKA DR. -Pojasnila k računovodskim izkazom 2018 OŠ Renče.pdf 
10.TOČKA DR. - Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ L. B. B. Renče 2019.pdf 
10. 1.TOČKA DR.-Vloga zavoda.pdf 
11.TOČKA DR. - Sklep o določitvi cene programov vrtca pri OŠ Renče 2019.pdf 
11. 1. TOČKA DR.-Vloga zavoda (cena).pdf  
12.TOČKA DR. - Sklep o sofinanciranju nadstandarda v OŠ Renče - 2019.pdf 
12. 1. TOČKA DR.-Vloga zavoda (nadstandard).pdf 
13.TOČKA DR. - Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških vozovnic v šolskem letu 2019-2020.pdf 
14. TOČKA DR. - Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov.pdf 
14. 1. TOČKA DR.-Vloga zavoda (delovni zvezki).pdf 
15. TOČKA DR. - Sklep o sofinanciranju nadstandardnih programov v POŠ Vogrsko - 2019.pdf 
15. 1. TOČKA DR. -Vloga zavoda (nadstandard POŠ Vogrsko).pdf 
16. TOČKA DR.-Imenovanje predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče 2019.pdf 
17. TOČKA DR. - Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Goriška lekarna.pdf 
18. TOČKA DR - SKLEP o razrešitvi OGP.pdf 
18.1. TOČKA DR- Predlog razrešitve.pdf 
19. TOČKA DR - SKLEP o imenovanju OGP.pdf 
19.1. TOČKA DR.-Predlog novega člana.pdf