8. redna seja občinskega sveta - 10.12.2019 ob 16:00

datum: 04.12.2019

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo 8.redna seja 10.12.2019.docx

Zapisnik 7. redne seje.docx

2.TOČKA DR- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - drugo branje.docx

3. TOČKA DR. - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in organizaciji razvojnega oddelka OŠ Kozara.docx

3.1. Vloga_za_izdajo_soglasja.pdf

6.TOČKA DR - Sklep o imenovanju predstavnika_pritožbe zoper policiste.doc

6.1. POZIV LOKALNIM SKUPNOSTIM 2019.pdf

6.2. Poziv-kandidatura 2019.docx

7. TOČKA DR. - Sklep o dopolnitvi sklepa o obračunavanju programov vrtca v času daljše odsotnosti.docx

8. TOČKA DR. - Sklep o dopolnitvi sklepa o dodatnem subvencioniranju plačil staršev za programe v vrtcih.docx

9. TOČKA DR. -Soglasje k sistemizaciji delovnega mesta v Vrtcu pri OŠ Renče.docx

10. TOČKA.DR - Sklep o vrednosti točke NUSZ_2020.doc

11. TOČKA DR. -Sklep o potrditvi letnega poročila_2019.doc

11.1. TOČKA DR. -Letno poročilo LEK_2019.doc

12. TOČKA DR- Odlok o REBALANSU proračuna 2019.doc

12.1.Obrazložitve REBALANS 2019.doc

12.2. Splošni del proračuna REBALANS 2019.pdf

12.3. REBALANS 2019 - ODHODKI.pdf

12.4. REBALANS 2019-PRIHODKI.pdf

13. TOČKA DR - Sklep o začasnem financiranju.doc

13.1. TOČKA.DR.-REAL 1-3_2019.pdf

Zapisnik 1. dopisne seje SPK, 27.-29. 11. 2019.pdf

Zapisnik 6. seje ODD, 28. 11. 2019.pdf

Zapisnik 6. seje OOP, 28. 11. 2019.pdf

Zapisnik 6. seje SPK, 22. 11. 2019.pdf

Zapisnik 8. seje OGP, 2. 12. 2019.pdf

Zapisnik 9. seje KMVVI, 2. 12. 2019.pdf

Vprašanja in pobude svetnikov.pdf