18. redna seja Občinskega sveta

datum: 18.05.2021

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo 18. redna seja občinskega sveta.pdf

Zapisnik 17. redne seje OS.pdf

3. TOČKA DR - SOGLASJE K SISTEMIZACIJI NOVEGA DELOVNEGA MESTA V VRTCU RENČE.docx

3.1 Vloga OŠ Renče za soglasje k sistemizaciji in financiranju dela plače delavki zaradi invalidnosti.pdf

4. TOČKA DR - Sklep in obrazložitev Renče-Vogrsko JSMGG.doc

4.1 Letno porocilo JSMGG 2020.pdf

4.2 Poslovni in financni nacrt JSMGG 2021.pdf

4.3 Sklep in porocilo NS JSMGG.pdf

5. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORJA GENG.docx

5.1 Poročilo dela 2020 GENG.pdf

5.2 Program dela 2021 - 2 GENG.pdf

5.3 Poziv za izdajo soglasja delovna uspešnost direktor GENG.pdf

6. TOČKA DR - Sklep_soglasje k Pogodbi o skupni uporabi zbirnega centra Cero Nova Gorica.doc

6.1 medobcinska pogodba ZC OVD - dopolnjeno s sprejetimi popravki.doc

6.2 Poročilo o izvedeni nalogi 2106-18-90123-21-23555.pdf

8. TOČKA DR - Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Renče - maj 21.docx

8.1 Vloga OŠ Renče za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Renče.pdf

9. TOČKA DR - Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica.docx

9.1 Poziv GENG.pdf

10. TOČKA DR - SKLEP O DODATNEM SUBVENCIONIRANJU PLAČIL STARŠEV ZA VRTEC 2021.doc - počitniške rezervacije.docx

10.1 Pobuda za sofinanciranje počitniških odsotnosti iz vrtca otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko.pdf

11. TOČKA DR - Sklep o ukinitvi Javnega Dobrega 2251 2322.doc

12. TOČKA DR- Odlok o spremebi Odloka o kategorizaciji občinskih cest.doc

12.1 Opis_sprememb_OS1.docx

12.2 JP_785301_Rence-Vogrsko_Sempeter-Vrtojba.pdf

Zapisnik 17. seje KMVVI.pdf

Zapisnik 17. seje ODD.pdf

Zapisnik 17. seje OGP.pdf

Zapisnik 17. seje SPK.pdf

Zapisnik 17. seje OOP.pdf