19. redna seja Občinskega sveta

datum: 15.06.2021

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo 19. redna seja občinskega sveta.pdf

Zapisnik 18. redne seje OS.pdf

VPRAŠANJE SVETNIKA NA SEJI OS 25.05.2021 - PLAČILA FIZIČNIM OSEBAM.xlsx

VPRAŠANJE SVETNIKA NA SEJI OS 25.05.2021 - STROŠKI KS - OBČINA.xlsx.pdf

VPRAŠANJE SVETNIKA NA SEJI OS 25.5.2021 - OBVESTILO OBČINI O PREJEMKIH.pdf

3. TOČKA DR - ODLOK Pokopališki Red 1.obravnava.doc

4. TOČKA DR - Sklep_določitev cen storitev GJS oskrba s pitno vodo.doc

4.1 ELABORAT predlog 2021 voda (03 2021) ORV.pdf

5. TOČKA DR - Sklep_določitev cen storitev GJS odvajanje in čiščenje odpadnih voda.doc

5.1 ELABORAT predlog 2021 ka (03 2021) ORV.pdf

6. TOČKA DR - Letno poročilo OŠ Renče 2020.pdf

6.1 PRILOGA 3_poslovanje 2020_primerjava 2019.pdf

8. TOČKA DR- Odlok o spremebi Odloka o kategorizaciji občinskih cest.doc

8.1 Opis_sprememb_OS1.docx

8.2 JP_785301_Rence-Vogrsko_Sempeter-Vrtojba.pdf

9. TOČKA DR - Poslovnik o Spremebah in dopolnitvah Poslovnika 1.obravnava.docx

10. TOČKA DR - Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ L. B. B. Renče 2021.docx

10.1 Predlog organizacije dela in sistemizacije dela v Vrtcu Renče v 2021-22.pdf

10.2 01410-00132021; podaja pojasnil - zaposlitev računalnikarja.msg

11. TOČKA DR - Sklep o določitvi cene programov vrtca pri OŠ Renče 2021.docx

11.1 Predlog vrtca Renče - cene programov.pdf

11.2 Predlog vrtca Renče - cena programov - PREGLOG SKUPIN 2021-22 25.5.2021.pdf

12. TOČKA DR - sklep o manjši notranji igralni površini - 2021.docx

12.1 Predlog vrtca Renče za izdajo sklepa o manjši notranji igralni površini.pdf

13. TOČKA DR - sklep o sofinanciranju nadstandarda v OŠ Renče - 2021.docx

13.1 Prošnja OŠ Renče-sofinanciranje nadstandarda v š- l. 2021-22.pdf

14. TOČKA DR - sklep o sofinanciranju nadstandardnih programov v POŠ Vogrsko - 2021.docx

14.1 Prošnja za sofinanciranje nadstandarda v POŠ Vogrsko - 2021.pdf

15. TOČKA DR - SKLEP O SUBVENCIONIRANJU NAKUPA DELOVNIH ZVEZKOV - 2021.docx

15.1 Prošnja za sofinanciranje delovnih zvezkov 2021.pdf

16. TOČKA DR - Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških vozovnic 2021.docx

17. TOČKA DR - soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja - OŠ Renče 2021.docx

17.1 OŠ Rene-vloga za soglasje k delovni uspešnosti.pdf

17.2 OŠ Renče- prva dopolnitev - del. uspešnost.pdf

17.3 OŠ Renče-druga dopolnitev delovna uspšnost.pdf

18. TOČKA DR - Sklep Dopolnitev Načrta Ravnanja s stvarnim premoženjem 2021.docx

18.1 DopolNačrtRavnanja2021.xlsx

Zapisnik 18. seje ODD.pdf

Zapisnik 18. seje SPK.pdf