21. redna seja Občinskega sveta

datum: 23.11.2021

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo 21. redna seja OS.pdf

Zapisnik 20. seje OS - predlog.docx

3. TOČKA DR - Sklep o potrditvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki.doc

3.1 Elaborat Komunala.pdf

3.2 Elaborat Kostak.pdf

4. TOČKA DR - Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Glasbene šole NG.docx

6. TOČKA DR - Sklep o potrditvi Akcijskega načrta trajnostnega razvoja turizma v destinaciji.docx

6.1 AKCIJSKI NAČRT OBČINE RENČE-VOGRSKO november 21.pdf

7. TOČKA DR - Lokalni program kulture v Občini Renče-Vogrsko v obdobju 2022 - 2025.docx

8. TOČKA DR - Sklep o dopolnitvi sklepa o ukinitvi Javnega dobrega - vpis imetnika.doc

9. TOČKA DR -Sklep o vrednosti točke NUSZ_2022.doc

10. TOČKA DR - Odlok o proračunu 2022.doc

10.1 Obrazložitve PRORAČUN 2022.docx

10.2 predlog PRIHODKI 2022.pdf

10.3 predlog ODHODKI 2022.pdf

10.4 Splošni del proračuna 2022.pdf

10.5 Načrt razvojnih programov 22-25.pdf

10.6 Kadrovski Načrt 2022.docx

11. TOČKA DR - Sklep Načrt Ravnanja s stvarnim premoženjem 2022.docx

11.1 Načrt ravnanja s premoženjem 2022 - 1. branje.xlsx

12. TOČKA DR - Odlok o proračunu 2023.doc

12.1 Obrazložitve PRORAČUN 2023.docx

12.2 predlog PRIHODKI 2023pdf.pdf

12.3 predlog ODHODKI 2023.pdf

12.4 Splošni del proračuna 2023.pdf

12.5 Načrt razvojnih programov 23-26.pdf

12.6 Kadrovski Načrt 2023.docx

13. TOČKA DR - Sklep Načrt Ravnanja s stvarnim premoženjem 2023.docx

13.1 Načrt ravnanja s premoženjem 2023 - 1. branje.xlsx

Zapisnik 18. redne seje KMVVI.pdf

Zapisnik 19. seje ODD.pdf

Zapisnik 19. seje OGP.pdf

Zapisnik 21. redne seje SPK.pdf

Zapisnik 20. seje OOP.pdf