Obvestilo odjemalcem, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrežje

datum: 03.11.2017

kategorija: obvestila za javnost

Obvestilo, našim odjemalcem, ki NISO priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.pdf

 

Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)


Do sedaj je bilo praznjenje greznic prepuščeno lastnikom objektov. Pogosto so praznjenje in odvoz
izvedli nepooblaščeni izvajalci, ki tudi niso imeli možnosti za ustrezno obdelavo prevzetega materiala.
Ta je nekontrolirano končal na različnih mestih v okolju.

V skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi sklepi s 1.7.2017 uvajamo na področju
Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba in
Občine Renče-Vogrsko sistematično opravljanje storitev v zvezi z greznicami in MKČN kot obvezno
gospodarsko javno službo.

Storitev vključuje praznjenje greznic oziroma odvoz blata iz usedalnika MKČN in oceno obratovanja
MKČN enkrat na tri leta. Storitev bomo obračunavali mesečno skupaj z ostalimi komunalnimi
storitvami.

Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo praznjenje izvajal na
podlagi načrta praznjenj in o tem obvestil uporabnika najmanj 15 dni pred načrtovanim datumom.
V kolikor uporabniku načrtovani datum ne bi ustrezal, bo lahko pisno oz. po e-pošti zahteval nov
termin praznjenja (najmanj 8 dni pred načrtovanim datumom), vendar ne več kot enkrat.
Storitev bomo zaračunavali mesečno glede na m3 porabljanje vode, odčitane na vodomeru. V
primeru, da se poraba vode ne meri z vodomerom, bo zaračunan pavšal na podlagi števila prijavljenih
oseb (0,15 m3/osebo na dan). Mesečno se bo zaračunavala tudi omrežnina za greznice (cena na
mesec).

Uporabnik, ki se ukvarja z registrirano kmetijsko dejavnostjo, ima možnost, da greznično goščo in
blato MKČN uporabi kot gnojilo v kmetijstvu in se zato storitev praznjenja greznic in MKČN ne
opravlja in ne zaračunava. Navodila dobi pri izvajalcu javne službe.

Informacijska pisarna
Vsem občanom in občankam nudimo na sedežu družbe brezplačno in strokovno svetovanje s
področja ravnanja z odpadno vodo.

Urnik za stranke:
Ponedeljek - četrtek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00
Petek od 8.00 do 11.00
- telefonska številka centrala: 05 33-91-100,
- e-pošta:
- spletna stran: http://www.vik-ng.si/
- prodajni oddelek: 05 33-91-121, 05 33-91-117,
- tehnični sektor: 05 33-91-119, 031 869-325.