Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/25, po metodi neposredne pogodbe

datum: 10.08.2021

kategorija: Razpisi

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/25, v deležu 1/1.
V prilogi sta besedilo namere o prodaji nepremičnine in obrazec ponudbe.

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina Renče, parcela 2251-25 objava.pdf