neuradna prečiščena besedila

Statut Občine Renče-Vogrsko - NPB

Poslovnik Občinskega sveta NPB2.pdf

Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče - Vogrsko - NPB

Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko - NPB

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Renče-Vogrsko - NPB 

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda - NPB 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka - NPB

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 10/20141/2015 (LegendaPriloga 1Priloga 2Priloga 3)) NPB

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 3/2010 (str. 42), 6/2016 (str. 3), 10/2021 (str. 1)) NPB

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 5/2008 (str. 1), 11/2011 in 2/2015 (str. 4)) NPB