17. redna seja Občinskega sveta

datum: 13.04.2021

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

 

Vabilo 17. redna seja občinskega sveta.pdf

Zapisnik 16. redne seja OS, 9. 3. 2021.docx

Zapisnik 8. dopisne seje.docx

Zapisnik 9. dopisne seje.docx

Zapisnik 10. dopisne seje.docx

4_1 Poslovno poročilo 2020_JZ za turizem NG VD.pdf

4_2 Letno poročilo Ajpes 2020_JZ za turizem NG VD.pdf

4_3 Program dela in finančni načrt 2021_JZ za turizem NG VD.pdf

4_4 Sklep Program dela in finančni načrt 2021.pdf

4_5 Kadrovski narčt 2021-2022_JZ za turizem NG VD.pdf

4_6 Sklep Kadrovski načrt 2021-2022.pdf

5. TOČKA DR - Sklep_poraba presežka Zavod za turizem.doc

6. TOČKA DR - sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2021.docx

7. TOČKA DR - Sklep o zaključnem računu 2020.doc

7_1 PRIHODKI ZR 2020.pdf

7_2 ODHODKI ZR 2020.pdf

7_3 ZAKLJUČNI RAČUN OBRAZLOŽITVE.pdf

7_4 Premoženjska bilanca 2020.pdf

7_5 Kratka analiza zaključnega računa 2020.pdf

8. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE NOVA GORICA.docx

8_1 Vloga Glasbene šole za podajo soglasja k del. usp. ravnatelja.pdf

9. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE KOZARA NOVA GORICA.docx

9_1 Vloga OŠ Kozara za podajo soglasja k del. usp. ravnatelja.pdf

10. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA.docx

10_1 Vloga LUNG za podajo soglasja k del. usp. direktorice.pdf

11. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE ZAVODA ZA TURIZEM.docx

11_1 SKLEP_uspesnost 2020 JZ za turizem NG VD.pdf

11_2 Dopis - vloga za soglasje.pdf

11_3 Ocenjevalni list.pdf

11_4 Sklep nagrada JZT popravek.pdf

Zapisnik 16. redne seje SPK.pdf

Pobuda 1.pdf

Pobuda 2.pdf

Pobuda 3.pdf

Pobuda 4.pdf

Pobuda 5.pdf

Pobuda 6.pdf

zapisnik 16. seje KMVVI.pdf

Zapisnik 16. seje ODD.pdf

Zapisnik 16. seje OGP.pdf

Zapisnik 16. seje OOP.pdf