17. seja občinskega sveta

datum: 10.02.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

17. seja dne 10. 2. 2008 (sprejet na 18. seji dne 10. 3. 2009)