19. seja občinskega sveta

datum: 14.04.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

19. seja dne 14. 4. 2008 (sprejet na 20. seji dne 26. 5. 2009)