Strategija razvoja občine 2022-2027

Spletni vprašalnik:

 https://www.1ka.si/a/351794