GREGORČIČEVA POT

Spominska in sprehajalna pot Simona Gregorčiča ali na kratko Gregorčičeva pot, prijazno vabi v bližino enega najžlahtnejših poetov slovenske dežele. Melodična blagoglasnost in ubranost poezije "sina planin" se je tukaj zlila z "rajsko milo" pokrajino trte in oljke in prebudila pesniški navdih.
Od Gradišča do Renč, od Renč do Gradišča, skozi Arčone in čez Rabatovec, je Gregorčičeva pot opremljena z osmimi panoji - informacijskimi tablami, ki v strnjeni obliki pomagajo obiskovalcu razbrati pomen in razloge, ki so spodbudili nastanek te poti.

Pot ponuja številne možnosti za spontane in organizirane obiske ljudi vseh generacij, od predšolske do šolske mladine, učiteljev, članov različnih društev, prijateljskih skupin, družin in posameznikov. V sproščenem in prijetnem pohodniškem vzdušju se je mogoče seznaniti z drobci Gregorčičeve življenjske zgodbe in z navezanostjo na pesnika ter njegovo delo.

Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče ter Krajevna skupnost Gradišče nad Prvačino sta 16. oktobra 2010 organizirali odprtje Gregorčičeve poti med Gradiščem in Renčami. (Projekt Gregorčičeve poti sta podprli tudi občina Renče - Vogsko in Mestna občina Nova Gorica.)

Renče in Gradišče nad Prvačino, sosednja kraja, sta tesno povezana s pesnikom - Goriškim slavčkom. Simon Gregorčič je na Gradišču, razgibani goriški vasici na vzpetini zahodno od Renč, živel enaindvajset let, več kot tretjino svojega življenja (1882 do 1903). Tu je dočakal izid svoje najpomembnejše pesniške zbirke Poezije I (1882), pripravil izid ponatisa te zbirke z dodatkom (1884) ter izdal Poezije II (1888) in Poezije III (1902). Na Gradišču je pisal in prevajal, maševal in kmetoval, sprejemal čestitke in se bojeval s kritiki.

Vsako leto v jesenskem času poteka tudi organizirani pohod po Gregorčičevi poti.