ZAPUŠČINA 1. SVETOVNE VOJNE

"Junaki soške straže,
mirno spite, dokler se v sijoči svetlobi
ne prebudi veliki dan tega, kar ste dosegli.
Razglašala dolgo bo zgodovina."

Na bridke čase vojnih grozot in morij nas še danes opominjajo stoletni ostanki in spomeniki 1. svetovne vojne. Tudi tu, v naših krajih je divjal vojni vihar in kosil pred sabo življenja mladih vojakov in tukajšnjih prebivalcev. 1. svetovna vojna je našim krajem pustila neizbirisen pečat in pomnik.

Marsikdo je menil, da bo vojaški obračun med Avstro-Ogrsko in Srbijo po atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu leta 1914, samo kratka epizoda. Le ta se je spremenila v pravi svetovni vihar, ki je trajal cela štiri leta in zahteval ogromno vojaških in civilnih žrtev ter povzročil neizmerno materialno škodo.
Z vzpostavitvijo linije Soške fronte, ki je neposredno potekala tudi čez naše kraje se je na tem območju začelo najprej formirati zaledje, ki je vključevalo postavitev vojaških bolnišnic, kasarn, oskrbovalnih vojaških enot.
Številni domačini so bili vpoklicani na fronte v daljno Galicijo in druge odročne kraje. Leta 1916, ko Gorica pade v roke Italijanom, se frontna črta pomakne v notranjost na Fajti hrib, Trstelj in Grmado. Naši kraji so bili v neposredni bližini bojev, zaradi same nevarnosti so se prebivalci morali čez noč izseliti, zapustiti domove in oditi v begunstvo. V rodne kraje so se začeli počasi vračati po končani vojni leta 1918. Sprejele so jih izmučene, omrtvele vasi, goli zidovi, ostanki zapuščene vojaške opreme, z visoko travo in robidovjem zaraščene, porušene ali močno poškodovane hiše in sveži grobovi, pokopališča in križi z imeni neznanih vojakov, padlih za vero, dom in cesarja.

Mimo pomnikov tega strahotnega časa, se danes vozimo in sprehajamo. Samo na območju naše občine leži kar 5 pokopališč iz časa 1.sv. vojne (Renče -pokopališče, Renče - zaselek Lukežiči, Renče - zaselek Žigoni, Bukovica in Volčja Draga.) Ob sprehodu na bližnje Črne hibe, ki se dvigajo nad našo občino pa lahko pozorno oko še uzre ostanke številnih kaveren, obrambnih jarkov, bunkerjev, zasipov in zaklonišč, ki pričajo o bojih na tem območju.