zaščita in reševanje

CIVILNA ZAŠČITA

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: (05) 33 84 509

Dežurni telefon: 051 647 007, 041 337 636

Email: civilna.zascita@rence-vogrsko.si

več

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RENČE – VOGRSKO

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: 031 728 563

Email: pgd.rencevogrsko@gmail.com

več

GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica

Telefon: (05) 30 23 249

Email: info@geng.si

Spletna stran: www.geng.si

več

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč

Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Tel.: (05) 330 11 17

več