zaščita in reševanje

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RENČE – VOGRSKO

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: Vasja Mozetič, poveljnik: 031 528 860
        Dragan Zorn, predsednik: 041 752 570

Email: pgd.rencevogrsko@gmail.com

Spletna stran: https://pgd-rence-vogrsko.si/

več

GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica

Telefon: (05) 30 23 249

Email: info@geng.si

Spletna stran: www.geng.si

več

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč

Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Tel.: (05) 330 11 17

več