PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RENČE – VOGRSKO

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: Vasja Mozetič, poveljnik: 031 528 860
        Dragan Zorn, predsednik: 041 752 570

Email: pgd.rencevogrsko@gmail.com

Spletna stran: https://pgd-rence-vogrsko.si/