humanitarne in zdravstvene organizacije

ŽUPNIJSKA KARITAS RENČE

Trg 81, 5292 Renče
Telefon: 040 325 778
Email:

več

ŽUPNIJSKA KARITAS BUKOVICA - VOLČJA DRAGA

Bukovica 44a, 5293 Volčja Draga
Telefon: 05 301 32 30;  031 368 715
Email:

več

ŽUPNIJSKA KARITAS VOGRSKO

Vogrsko 103, 5293 Volčja Draga 
Telefon: 05 333 25 35;  041 588 964
Email:

več

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RENČE

Rožica Žvanut

Telefon: 041 621 730

več

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA BUKOVICA - VOLČJA DRAGA

Albinca Pisk

Telefon: 041 995 470

Email:

več

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA VOGRSKO

Zdenka Jarc

Telefon: 051 345 707

več