župan

Tarik Žigon

»Postanimo moderna, ljudem in okolju prijazna podeželska občina, ki bo v prvi vrsti upoštevala želje in potrebe naših krajanov.«

Tarik Žigon
župan

T.: +(386)-5-33 84 500
F.: +(386)-5-33 84 510

e-mail: tarik.zigon@rence-vogrsko.si

Podžupan občine je Aleš Furlan.
e-mail: ales.furlan@rence-vogrsko.si

Župan in podžupan sta ob predhodni najavi na voljo občanom na sedežu občine vsako sredo od 14:00 do 16:30 ure.