občinska uprava


OBČINSKA UPRAVA:

info@rence-vogrsko.si

 

GLAVNA PISARNA:

Hana Šuligoj
tel. 05/33-84-500
e-mail: info@rence-vogrsko.si

 

V.D. DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE:

Beti Čufer
tel. 05/33-84-511
e-mail: beti.cufer@rence-vogrsko.si

 

RAČUNOVODSTVO:

Matej Nemec
tel. 05/33-84-505
e-mail: matej.nemec@rence-vogrsko.si

Ana Jovanka Koglot (odsotna)
tel. 05/33-84-505
e-mail: ana.koglot@rence-vogrsko.si

Mirjam Bavdaž 
tel. 05/33-84-505
e-mail: mirjam.bavdaz@rence-vogrsko.si

 

PRAVNE ZADEVE:

Špela Glušič
tel. 05/33-84-503
e-mail: spela.glusic@rence-vogrsko.si

 

OKOLJE IN PROSTOR:

Renata Gutnik
tel. 05/33-84-502
e-mail: renata.gutnik@rence-vogrsko.si

Sašo Lavrenčič
tel. 05/33-84-502
e-mail: saso.lavrencic@rence-vogrsko.si

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Vladka Gal Janeš
tel. 05/33-84-504
e-mail: vladka.gal@rence-vogrsko.si

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA EVROPSKE PROJEKTE in INVESTICIJE, TURIZEM in KMETIJSTVO:

Matjaž Zgonik
tel. 05/33-84-509
e-mail: matjaz.zgonik@rence-vogrsko.si

 

HIŠNIK OBČINSKE UPRAVE:

Sašo Vovk
tel. 030 422 722

 

REŽIJSKI OBRAT:

Anton Gorjan
Martin Peternelj
tel. 051 647 434

 

 

Seznam oseb za vodenje in odločanje: Seznam.pdf