DVOREC ŠPINJOLIŠČE

Na obronkih valovitega gričevja, ki se dviga nad vasjo Renče leži zaselek Špinjolišče, po katerem nosi ime tudi ostanek dvorca. Ime izvira iz poimenovanja Ölperg oz. Elperch, ki izhaja iz nemškega pojma Öl spannen in nakazuje na prostor za pridobivanje olja s stiskanjem oliv. Pridelava olivnega olja je bila glavna kmetijska panoga tega posestva.

Kompleks dvorca je bil po izročilu sprva pristava dvorca v Renčah in si je zato delil iste lastnike. V času 17. stoletja se je pristava osamosvojila in skupaj z delom renške posesti prešla v last rodovine Coronini, v čigar lasti je ostal vse do sredine 18. stoletja. Nato so lastniki postali plemiči iz Španije - rodovina de Torre. Od leta 1928 pa je dvorec prešel v last družini Stepančič vse do leta 1939. Dvorec so odkupili trije domačini in po 2. sv. vojni, vsak glede na svoje potrebe, stavbni kompleks predelali in s tem zelo zabrisali njegovo celovito historično podobo.

Kompleks dvorca sestavlja večja osrednja stavba z nekoč prizidano kapelo, gospodarskim poslopjem, obzidanim dvoriščem in manjšim vrtom. Na severozahodnem vogalu se je na glavno poslopje prislanjala grajska kapela, katero je poudarjala manjša zvončnica, notranjost kapele pa so krasile stropne poslikave. Leta 1980 so zgornji del kapele porušili, spodnji del pa predelali v garažo.

Pred zadnjo obnovo zunanjščine je bila na južni fasadi ohranjena naslikana sončna ura. Notranjost dvorca je danes v veliki meri predelana.

Zanimiva legenda pravi, da je dvorec Špinjolišče obiskoval znani beneški ljubimec Giacomo Cassanova, ki je dvoril hčerki Emanuela de Torres.