Ključni dokumenti ZSST

Sklep o imenovanju Zelenega koordinatorja Občine Renče - Vogrsko

MZ zeleni koordinator (občina Re-Vo).pdf

Sklep o imenovanju zelene ekipe Občine Renče - Vogrsko

Sklep o imenovanju zelene ekipe Občina Re-Vo.pdf

Analiza stanja Občine Renče - Vogrsko

ANALIZA STANJA _ Občina Renče_Vogrsko januar 2021.pdf

Poročilo in analiza anket obiskovalcev, prebivalcev in turističnega gospodarstva v občini Renče - Vogrsko

Analiza in poročilo anket Obcina Rence - Vogrsko.pdf

Poročilo o zelenih kazalnikih turistične destinacije Renče - Vogrsko

INDIKATORJI - porocilo Slovenia green (obcina rence-vogrsko).pdf

Kulturna dediščina Občine Renče - Vogrsko

NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA OBČINE RENČE_VOGRSKO 2020.pdf

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

priročnik za pridobitev znaka slovenia green.pdf

 

Ostali dokumenti:

Eticni kodeks v turizmu.pdf

Dogovor-o-spodbujanju-zmanjsanja-uporabe-plasticnega-pribora-v-slovenskih-obcinah (1).pdf

Strategija razvoja turizma Vipavkse doline

Regionalni_razvojni_program_severne_primorske

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (ključni poudarki)

Razvojni program podeželja

Celotna prometna strategija Goriške